Håndværkerfradraget er en attraktiv ordning, som giver boligejere mulighed for at opnå skattefradrag for arbejdsløn i forbindelse med forskellige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på deres bolig

07 november 2023 Peter Mortensen

Denne artikel vil give en omfattende oversigt over håndværkerfradraget og dets udvikling over tid, samt hvad man som interessent bør vide om denne ordning.

Indførsel af håndværkerfradraget

Håndværkerfradraget blev først indført i Danmark tilbage i 2011 som en del af regeringens vækstudspil. Formålet med ordningen var at styrke bygge- og anlægssektoren samt at hjælpe til med at reducere det omfattende sort arbejde.

Håndværkerfradraget giver boligejere mulighed for at få en skattefordel ved at bruge godkendte håndværkere og virksomheder til at udføre vedligeholdelses- og renoveringsarbejder i hjemmet. Det er vigtigt at bemærke, at kun arbejdsløn er fradragsberettiget, og at materialet ikke kan medtages i fradraget.

Hvem kan få håndværkerfradrag?

taxes

Håndværkerfradraget gælder for boligejere og lejere, der har indkomst i Danmark. Der er dog et par undtagelser, såsom virksomheder, der bruger fradragsordningen til erhvervsmæssige formål. Det er nødvendigt, at arbejdet udføres i boligejerens private hjem og ikke på en virksomhedsadresse.

Der er også forskellige krav til, hvad der kan anses som fradragsberettigede arbejder. Arbejderne skal være af praktisk karakter og være med til at vedligeholde eller forbedre boligens stand, funktionalitet eller energieffektivitet.

Krav og begrænsninger

Der er visse krav og begrænsninger ved håndværkerfradraget, som det er vigtigt at være opmærksom på. Først og fremmest er der et årligt loft på fradraget, som fastsættes af skattemyndighederne hvert år. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret med de seneste beløbsgrænser.

Det er også vigtigt at sikre, at håndværkeren eller virksomheden, der udfører arbejdet, er momsregistreret og har dansk CVR-nummer. Dette er afgørende for at opnå håndværkerfradraget. Ydermere skal arbejderne udføres af en professionel håndværker og kan ikke udføres af boligejeren selv.

Udviklingen af håndværkerfradraget

Håndværkerfradraget har udviklet sig markant siden sin indførelse i 2011. I begyndelsen var der et årligt loft på 15.000 kroner pr. person i husstanden, og det ændrede sig til 30.000 kroner i 2014. Senere blev loftet igen forhøjet til 36.000 kroner i 2017.

Derudover er der blevet indført flere ændringer og præciseringer af reglerne for håndværkerfradraget. For eksempel blev det i 2018 præciseret, at der er skattepligt på håndværkerfradraget, hvis boligejeren modtager penge fra en forsikring som følge af skader. Det er også blevet tydeliggjort, at fradraget ikke kan bruges til arbejder, som boligejeren har fået dækket af forsikringen.

Vigtige overvejelser ved håndværkerfradraget

Som boligejer er der flere vigtige overvejelser, man bør tage i betragtning, når man ønsker at benytte sig af håndværkerfradraget. Først og fremmest er det vigtigt at udvælge en godkendt håndværker eller virksomhed, som kan udføre det ønskede arbejde.

Det kan være en god idé at indhente flere tilbud, så man kan sammenligne priser og sikre sig den bedste løsning til den bedste pris. Desuden er det vigtigt at følge op på arbejdets udførelse og sikre sig, at alt er udført korrekt og opfylder de nødvendige standarder.

Konklusion

Håndværkerfradraget er en attraktiv ordning, som potentielt kan give betydelige skattefordele for boligejere. Det er vigtigt at være velinformeret om, hvad der er fradragsberettiget, hvilke krav der skal opfyldes, og hvordan reglerne og beløbsgrænserne ændrer sig over tid. Ved at følge disse retningslinjer kan boligejere drage fuld fordel af håndværkerfradraget og samtidig skabe en bedre og mere vedligeholdt bolig.Videoen ovenfor giver en kort introduktion til håndværkerfradraget og dets fordele. Gennem videoen kan investorer og finansfolk få en nem og hurtig forståelse af, hvordan håndværkerfradraget fungerer, og hvordan det kan være en fordel i forbindelse med boligejendomme.

FAQ

Hvad er håndværkerfradraget?

Håndværkerfradraget er en skatteordning, der giver boligejere mulighed for at få fradrag i skatten for arbejdsløn i forbindelse med renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på deres bolig.

Hvem kan få håndværkerfradrag?

Boligejere og lejere med indkomst i Danmark kan få håndværkerfradrag. Virksomheder, der anvender håndværkerfradraget til erhvervsmæssige formål, er dog undtaget fra ordningen.

Hvordan kan jeg sikre mig at blive berettiget til håndværkerfradraget?

For at blive berettiget til håndværkerfradraget skal du sørge for at bruge en godkendt håndværker eller virksomhed, der er momsregistreret og har et dansk CVR-nummer. Derudover skal arbejdet udføres af professionelle håndværkere, og kun arbejdsløn kan medtages i fradraget.